مرکز تماس

49 42 53 65 21 98+

طراحی وبسایت فروشگاهی هدیناز

طراحی وبسایت فروشگاهی هدیناز که در زمینه سیسمونی نوزاد فعالیت میکند با طراحی گرافیک و کدنویسی اختصاصی با استفاده از مدیریت محتوا قدرتمند وردپرس به دست توسعه دهندگان آواسور انجام شده است.

کارفرما

جناب آقای روح نواز

زمان انجام پروژه

1 مرداد 1398

تکنولوژی ها مورد استفاده

HTML5 , CSS3 , JavaScript , PHP , Wordpress

آدرس وبسایت

www.hedinaz.com