مرکز تماس

49 42 53 65 21 98+

طراحی وبسایت شرکت ایمن حریق پایدار

طراحی وبسایت شرکت ایمن حریق پایدار با طراحی گرافیک و کدنویسی اختصاصی با استفاده از فریمورک قدرتمند لاراول به دست توسعه دهندگان آواسور

کارفرما

جناب آقای مهندس شکوری

زمان انجام پروژه

14 اسفند 1397

تکنولوژی ها مورد استفاده

HTML5 , CSS3 , JavaScript , PHP , Laravel

آدرس وبسایت

www.imenpaydar.com