مرکز تماس

49 42 53 65 21 98+

طراحی سایت گردشگری دهکده جهانی بدون مرز

طراحی سایت گردشگری دهکده جهانی بدون مرز که در زمینه تورهای داخلی و جهانی فعالیت میکند با طراحی گرافیک و کدنویسی اختصاصی با استفاده از مدیریت محتوا قدرتمند وردپرس به دست توسعه دهندگان آواسور انجام شده است.

کارفرما

همکاری با شرکت نونگار

زمان انجام پروژه

1 بهمن 1397

تکنولوژی ها مورد استفاده

HTML5 , CSS3 , JavaScript , PHP , Wordpress

آدرس وبسایت

غیر قابل مشاهده