مرکز تماس

49 42 53 65 21 98+

طراحی سایت فروشگاهی فراسیم

طراحی سایت فروشگاهی فراسیم که در زمینه فروش تجهیزات مخابراتی فعالیت میکند با طراحی گرافیک و کدنویسی اختصاصی با استفاده از فریمورک قدرتمند لاراول به دست توسعه دهندگان آواسور

کارفرما

جناب آقای ضیایی

زمان انجام پروژه

15 اردیبهشت 1398

تکنولوژی ها مورد استفاده

HTML5 , CSS3 , JavaScript , PHP , Laravel

آدرس وبسایت

www.farasim.com