مرکز تماس

49 42 53 65 21 98+

طراحی سایت فروشگاهی دناکالا

طراحی سایت فروشگاهی دناکالا که در زمینه فروش داروهای و مکمل های سلامتی فعالیت میکند با طراحی گرافیک و کدنویسی اختصاصی با استفاده از فریمورک قدرتمند لاراول به دست توسعه دهندگان آواسور

کارفرما

جناب آقای کرباسیان

زمان انجام پروژه

5 فروردین 1398

تکنولوژی ها مورد استفاده

HTML5 , CSS3 , JavaScript , PHP , Laravel

آدرس وبسایت

www.donakala.com