مرکز تماس

49 42 53 65 21 98+

طراحی سایت شرکت امکان

طراحی سایت شرکت امکان که در زمینه تولید میلگرد و تیرآهن فعالیت میکند با طراحی گرافیک و کدنویسی اختصاصی با استفاده از فریمورک قدرتمند لاراول به دست توسعه دهندگان آواسور

کارفرما

جناب آقای بختیاری

زمان انجام پروژه

10 اردیبهشت 1398

تکنولوژی ها مورد استفاده

HTML5 , CSS3 , JavaScript , PHP , Laravel

آدرس وبسایت

غیر قابل مشاهده