مرکز تماس

49 42 53 65 21 98+

طراحی سایت جهان کودک

طراحی سایت فروشگاهی جهان کودک به همراه انجمن اختصاصی که در زمینه سیسمونی نوزاد به صورت چند فروشندگی فعالیت میکند با طراحی گرافیک و کدنویسی اختصاصی با استفاده از فریمورک قدرتمند لاراول به دست توسعه دهندگان آواسور

کارفرما

جناب آقای میثم پیری

زمان انجام پروژه

1 تیر 1398

تکنولوژی ها مورد استفاده

HTML5 , CSS3 , JavaScript , PHP , Laravel

آدرس وبسایت

www.jahaankoodak.com